BILDGALLERI år 2018

Är bilderna små på din skärm?

Håll ned tangent CTRL och tryck på tangent + (plus) upprepade gånger till önskad storlek. Zooma ut med CTRL - (minus) eller återgå till grundinställningen med CTRL 0 (noll)

4/2 Vi inleder år 2018 med svängiga Ruperts orkester som består av Göran Subenko sång, Per Wretman dragspel, Ulf Callius trumpet/flöjt, Jonny Richardsson fiol, Ove Kallstenius gitarr samt Jack Sjöström bas på synt. Tack för väldigt dansant och trevligt program med lugna fina tempon.

 

Åter till startsidan